e-shop www.spacaky-stany-batohy.cz

Spacáky a spací pytle | PRIMA OUTDOOR, s.r.o.

Domov » Rady a tipy » Výťah z európskej normy EN 13537

Výťah z európskej normy EN 13537

Podľa tejto normy sa robí testovanie použiteľnosti spacívh vakov pomocou humanoidnej termickej figuríny, ktorá vysiela signály o zmenách teploty na roznych častiach tela. Figurína sa nastrčí do testovaného spacieho vaku a v laboratórnom prostredí sa mení vonkajšia teplota. Zo zistených hodnot sa potom matematicky vypočíta tzv. teplotné určenie spacieho vaku.

Táto európska norma špecifikuje definície a všeobecné požiadavky a tiež ustanovenia k označovaniu a informácie poskytované výrobcom spacích vakov používaných v oblasti športu a aktivít pre voľný čas. Platí pre spacie vaky určené dospelým osobám.

Pojmy

Štandardná tepelná izolácia

Je to vlastnosť spacieho vaku, ktorá sa vzťahuje k suchej tepelnej strate užívateľa spacieho vaku (kombinácia prenosu tepla kondukciou (vedením), konvekciou (prúdením) a radiáciou (sálaním) a k rozdielu teplot medzi pokožkou a okolitým vzduchom, merané na teplotnej makete (figuríne).

Takto definovaný štandard tepelnej izolácie je výrazom izolačných vlastností spacieho vaku, ktoré zahŕňujú účinky výplne, vzduchového vrecka vo vnútri spacieho vaku, vrstvu vzduchového rozhrania na vonkajšom povrchu spacieho vaku, podložku pod spacím vakom a odev užívateľa spacieho vaku.

Tepelná maketa (figurína)

Tepelná maketa pri vložení do spacieho vaku musí zabrať taký interný objem vo vaku, ktorý je charakteristický pre dospelú osobu ležiacu na chrbte. Preto musí mať figurína výšku 1,5 až 2 metre a povrch v rozmedzí od 1,5 m2 do 2 m2.

Počas skúšky je figurína oblečená do dvojdielneho odevu s materiálovou mernou tepelnou izoláciou

daného materiálu Rct = 0,049 m2K/W ± 10% a do ponožiek siahajúcich po kolená s materiálovou mernou izoláciou materiálu Rct = 0,054 m2K/W ± 10% . Tvár figuríny je pokrytá tvárovou maskou.

Umelá zem

Test je robený s maketou ležiacou na umelej zemi, skladajúcej sa z pevnej podpory o hrúbke asi

12 mm a podložky. Spodná časť umelej zeme musí byť v kontakte s okolitým vzduchom. Umelá zem pozostáva z drevennej dosky veľkosti 55x185 cm, hrúbky cca 12 mm, prikrytej matracom s tepelným odporom 0,85 m2K/W ± 7%. Drevená doska je udržovaná nad podlahou na určitom druhu podpery, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu pod doskou.

Klimatická miestnosť

Test je robený v kliamtickej miestnosti, v ktorej sa teplota okolitého vzduchu nesmie odchýliť o viac ako ± 0,5°C. Teplota vzduchu je nastavená na hodnotu, pri ktorej je zaistené, že teplotný gradient medzi maketou a vzduchom bude vačší ako 15 °C. Rozdiel medzi teplotou vzduchu a vyžarovanou (sálajúcou) teplotou okolitých stien musí byť menší ako 2 K. Vzduch je považovaný za nehybný. Vzduchové prúdenie vo vnútri klimatickej miestnosti musí mať menšiu rýchlosť ako 0,5 m/s (štandardne 0,3 m/s). Relatívna vlhkosť vo vnútri klimatickej miestnosti može nadobúdať ľubovoľnej hodnoty medzi 40% a 80%.

Skúška a stav vzoriek

Skúška sa robí na spacom vaku bez predchádzajúceho ošetrenia. Pred samotnou skúškou prebehne prisposobenie spacieho vaku k okolitým podmienkam testu, ktoré musí trvať minimálne 12 hodín.

Metabolicky vytvárané teplo

  • základné metabolicky vytvárané teplo pre činnosť „ležanie v kľude"
  • prídavné metabolicky vytvárané teplo rozochvením (mrazením, roztrasením)

Efektívny tepelný odpor spacieho vaku a efektívny výparový odpor spacieho vaku sa vzťahuje k štandardnej tepelnej izolácii a k polohe, ktorú zaujme užívateľ v spacom vaku:

  • užívateľ spacieho vaku, ktorý bojuje proti chladu, je vo vaku „skrčený do klbka" a takto minimalizuje tepelné straty:
  • užívateľspacieho vaku, ktorý nebojuje proti chladu, avšak i napriek tomu obmedzuje svoju tepelnú stratu adekvátnym držaním tela (napr. ležaním na boku)

Tepelná strata respiráciou (dýchaním)

Tepelný dlh

Tepelný dlh má za následok znižovanie vnútornej teploty tela. Fyziologický model platí pre tepelne vyvážený stav. Preto sa predpokladá, že tepelný dlh je nulový.

Teploty

Extrémna teplota Text.

Spodná teplotná hranica, pri ktorej skúsená užívateľka spacieho vaku, ktorá prisposobí svoje oblečenie a polohu v spacom vaku okolitej teplote a vie využiť všetky možnosti svojho spacieho vaku musí očakávať silný pocit chladu. Nastáva riziko poškodenia zdravia prechladnutím, ktoré može viesť až k smrti. Táto teplota je vypočítaná pre štandardnú ženu (vek 25 rokov, hmotnosť 60 kg, výška 1,60 m, telesný povrch 1,62 m2), v situácii silného namáhania chladom, ktorý može trvať

iba obmedzenú dobu a to maximálne 6 hodín. Skúsená užívateľka spacieho vaku je v spacom vaku schúlená do klbka tak, aby sa minimalizovali tepelné straty cez spací vak, pričom stredná teplota pokožky je 29°C, dochádza k traseniu zimou, pri ktorej sa zvačšuje základná metabolická produkcia. Pre neskúsená užívateľku je táto teplota nebezpečná a može viesť k podchladeniu i k smrti.

Hraničná teplota Tlim.

Spodná hranica, pri ktorej sa skúsený užívateľ spacieho vaku, ktorý prisposobí svoje oblečenie a polohu v spacom vaku okolitej teplote a vie využiť všetky možnosti svojho spaciehov vaku, v skrčenej polohe globálne nachádza v teplotnej rovnováhe a práve ešte nepociťuje chlad. Táto teplota sa vypočítava pre štandardného muža ( vek 25 rokov, hmotnosť 70 kg, výška 1,73 m, telesný povrch 1,83 m2, metabolická produkcia 46 W/m2, tepelný výkon 82,8 W.) v situácii kedy tento muž

bojuje proti chladu v zvinutej polohe vo vnútri spacieho vaku, avšak v tepelnej rovnováhe a v situácii, kedy sa ešte netrasie zimou.

Komfortná teplota Tcomf

Spodná hranica komfortného rozsahu, od nej smerom dolu skúsená užívateľka spacieho vaku, ktorá prisposobí svoje oblečenie a polohu v spacom vaku okolitej teplote a vie využiť všetky možnosti svojeho spacieho vaku, je v tepelnom kľude, tj. nebude cítiť nepohodu z chladu. Užívateľka spacieho vaku, ktorá je v „relaxačnej polohe" ako napr. ležiaca na chrbte, sa globálne nachádza v teplotnej rovnováhe a práve ešte nepociťuje chlad. Týka sa to štandardných podmienok použitia. Pre neskúsenú užívateľku však táto teplota zodpovedá všeobecnému pocitu nepohody z chladu. Je to teplota, ktorá je vypočítaná pre štandardnú ženu ( vek 25 rokov, hmotnosť 60 kg, výška 1,60 m, telesný povrch 1,62 m2), ktorá práve ešte necíti chlad a netrasie sa zimou v uvoľnenej polohe.

Maximálna teplota Tmax

Horná hranica komfortného rozsahu, teplota do ktorej sa čiastočne odokrytý užívateľ spacieho vaku (štandardný muž) práve ešte príliš nepotí. Táto teplota je vypočítaná pre štandardného muža ( vek 25 rokov, hmotnosť 70 kg, výška 1,73 m, telesný povrch 1,83 m2) v polohe s pažami mimo spací vak. Horná časť spacieho vaku sa vytiahne iba k podpažiu figuríny a jej paže ležia hore na hornej časti spacieho vaku. Zipsy spacieho vaku sú otovorené a kapucňa je sklopená dolu.

Výstrahy týkajúce sa nesprávneho používania navrhnutých teplotných hodnot

Tepelnú izoláciu spacieho vaku ovplyvňuje mnoho faktorov, medzi ne patrí vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra, vlhkosť izolačnej náplne spacieho vaku, kvalita izolačnej podložky a i. Vnímanie tepelného komfortu je potom veľmi závislé na osobných dispozíciách jedinca, jeho otužilosti atď.

Izolácia spacieho vaku sa mení podľa podmienok používania ako napr. vietor, vyžarujúce prostredie, poloha užívateľa a jeho odev vo vnútri spacieho vaku, izolácia od zeme, konečná vlhkosť vo vnútri spacieho vaku atď. Vnímanie chladu je tiež individuálne rozne. Vplyv má aklimatizácia , fyzický a psychologický stav, jedlo, atď.

Hraničné teploty úžitkového rozsahu, určeného podľa definície tejto Európskej normy, porovnávajú iba výkonnostné parametre spacích vakov s ohľadom na štandardizované skúšobné podmienky. Neberú do úvahy možné kolísanie podmienok používania a jednotlivé reakcie. Preto by mali byť brané iba ako „vodítko", ktoré je ešte treba individuálne prisposobiť pre praktické použitie.

Uvedené teploty sú veľmi teoretické teplotné hranice, založené na tepelnej bilancii celého tela. Ľudské telo je veľmi citlivé na lokálny pocit nepríjemnosti. Lokálny tepelný mostík nemusí ešte ovplyvniť celkovú izoláciu spacieho vaku, avšak vo veľkej miere ovplyvní pocit chladu užívateľa spacieho vaku. Je nutné zdorazniť, že skúšobné metódy podľa tejto Európskej normy nedávajú záruku voči lokálnemu prechladnutiu.

Teploty platné pre užitný teplotný rozsah sa vzťahujú k vnútorným podmienkam. Pri vonkajšom použití može byť izolácia vaku veľmi silno ovplyvnená vonkajšími vplyvmi.

V tejto Európskej norme sú spacie vaky považované za suché. Vlhkosť može zásadne zhoršiť tepelné výkonnostné parametre. U mokrého materiálu sú tepelné straty až 24 krát vačšie ako u suchého. Izolačný materiál može absorbovať vlhkosť zvnútra potením a dýchaním ale i posobením vzdušnej vlhkosti zvonku.